Nhà biệt thự vườn - Vestbuild developer 

in Melbourne - Australia

Vestbuild đã phát triển rất nhiều căn nhà chất lượng cho hàng trăm gia đìnhtrên khắp tiểu bang Victoria từ năm 1997.  Vestbuild được thành lập như một sự phối hợp của Chủ đầu tư và Nhà xây dựng,  phát triển mạnh đến hôm nay.

 

Vestbuild có một tầm nhìn rõ ràng để tạo ra các bất động sản chất lượng, cung cấp cho khách hàng đầy đủ và chuyên nghiệp các dịch vụ từ phát triển bất động sản, xây dựng, cho đến tài trợ vốn, bán bất động sản và quản lý dự án.

 

Thương hiệu Vestbuild dựa trên bốn nguyên tắc chính: Thiết kế, Chất lượng, Công nghệ và Dịch vụ. Chúng tôi liên tục đầu tư vào nhân sự, kinh doanh và các công nghệ mới nhất với sự cải cách mới hệ thống có sẵn chỉ thông qua Vestbuild.  Vestbuild là một công ty bất động sản đáng tin cậy với một hệ thống đang phát triển dự án chất lượng. Đội ngũ dự án giàu kinh nghiệm quản lý toàn bộ quá trình phát triển từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành, làm việc say sưa để xây dựng một tương lai vững chắc cho tất cả khách hàng và các bên liên quan.

Vestbuild - Đồng hành xây dựng hoàn thiện ngôi nhà theo giấc mơ của bạn & gia đình

Aud 385,000 - 550,000

click to download- Brochure 
10905 Vestbuild Brochure_H&L_White_V2202